Cennik i zapisy


CZESNE od 01.09.2019 wynosi  790,- PLN miesięcznie
/opłacane z góry, przelewem/
do piątego
 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola /
płatne przez 12 miesięcy w roku.

I obejmuje

• całodzienną opiekę od 07.30 do 17.30,

• codzienne zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN,

• język angielski -całodzienny kontakt i zajęcia w języku angielskim

• elementy glottodydaktyki,

• zajęcia z twórczego myślenia i odporności psychicznej,

• wszechstronny rozwój motoryki i aktywności ruchowej poprzez:

uczestnictwo w zajęciach gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej

• codzienne zabawy ruchowe na placu zabaw, rytmikę, jogę

• warsztaty taneczne ,ekologiczne, zajęcia kulinarne,

• karate , balet dla chętnych, zajecia socatots – piłka nożna

• dziecięcą matematykę, naukę czytania metoda Glenna Domana

• różnorodne zajęcia plastyczne,

• nowoczesne materiały edukacyjne,

• zajęcia logopedyczne raz w tygodniu (indywidualne zajęcia z logopedą są dodatkowo płatne)

• opiekę psychologa /2 razy w tygodniu/ warsztaty ikonsultacje z rodzicami

• przedstawienia teatralne ,koncerty muzyczne

• upominki na gwiazdkę i urodziny dziecka

• spotkania z kulturą innych krajów i narodów,

 DODATKOWO PŁATNE :
>  zajęcia z tenisa / 4 razy w miesiącu 40 zł miesięcznie/
>  fakultatywne wycieczki  1 raz w miesiącu 

DODATKOWO PŁATNE POSIŁKI: 3 POSIŁKI DZIENNIE – 14,- ZŁ/DZIEŃ

Za 3 nielimitowane posiłki – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, (Opłata ta nie jest pobierana w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej najpóźniej do godz. 8.00)

oraz  WPISOWE 500,- pln – Jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca jednocześnie rezerwację dla dziecka miejsca w przedszkolu oraz ubezpieczenie NNW-38,-
za rok.

ZAPISY

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Lalibu odbywają się osobiście,
lub drogą mailową:

Rezerwacja miejsca następuje wraz z wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego i uiszczeniem opłaty wpisowej.

Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Rezerwacja miejsca dokonywana jest po wypełnieniu Karty Przedszkolaka, podpisaniu umowy przez Rodziców i po wpłaceniu opłaty wpisowej.

Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy.

 • Każdego Nowego Przedszkolaka prosimy wyposażyć w:
 • obuwie na zmianę najlepiej na gumowej podeszwie
 • szczoteczkę do zębów, pastę do zębów ,
 • ubranko na zmianę / w razie awarii/
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych, / biała koszulka, krotkie spodenki/
 • pampersy (jeśli dziecko potrzebuje),mokre chusteczki,
 • dla młodszych dzieci śliniaczek


Istnieje możliwość uczęszczania dzieci do przedszkola na tzw. karnet adaptacyjny (dotyczy tylko jeśli są wolne miejsca w grupie). Karnety skierowane są do dzieci z młodszych grup. Ze względu na obowiązek rocznego przygotowania szkolnego karnety nie obowiązują w grupie „O”, którą stanowią dzieci 5 i 6 letnie.

CENA KARNETU TO 200 PLN uprawniających do 20 GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

 1. Karnet obejmuje pobyt dziecka, wszystkie zajęcia dydaktyczne i materiały do zajęć,
 2. Karnet należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy kalendarzowych.
 3. Opieka w ramach karnetu dotyczy dni powszednich w godzinach od 7.30 – 17.30.
 4. Aby móc zagwarantować Państwa dziecku wyżywienie, należy każdą obecność i wstępną informację odnośnie godzinowego pobytu dziecka zgłosić najpóźniej w dniu pobytu w naszym przedszkolu do godziny 8.00. Wyżywienie jest dodatkowo płatne według obowiązujących stawek.
 5. Minimalny jednorazowy czas pozostawienia dziecka w ramach karnetu wynosi 2 h dziennie.