O nas

Serdecznie witamy na stronie przedszkola Lalibu. Jesteśmy nowoczesną
placówka niepubliczną dla dzieci od lat 2,5 do 6 działająca od 2011 roku.
Lalibu to przedszkole dwujęzyczne  polsko-angielskie o profilu plastycznym.Nasze przedszkole realizuje program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku. Pragniemy również zwrócić szczególną uwagę na artystyczny rozwój naszych
maluszków oraz rozbudzenie w nich wrażliwości estetycznej.
Dzięki bogatej gamie zajęć edukacyjnych, językowych i artystycznych
nasze przedszkolaki będą w pełni przygotowane do odnoszenia
sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Naszym marzeniem jest stworzenie idealnej placówki dydaktycznej,
która zapewni dzieciom 
zrównoważony rozwój emocjonalny ,fizyczny,
społeczny oraz przygotuje 
je we właściwy sposób do zdobywania wiedzy.

Naszym celem jest stworzenie takiego miejsca do którego dzieci bedą
przychodzić z niecierpliwością a opuszczać z uśmiechem i nie móc się
doczekać, aby ponownie przyjść rano.
Przede wszystkim zależy nam, aby zapewnić naszym pociechom wysokie
standardy opieki, wychowania i nauczania, a uczynić to pragniemy dzięki
fachowej, ciepłej i troskliwej opiece wykwalifikowanej kadry, kochającej
pracę z dziećmi ,w estetycznym wnętrzu, wyposażonym w nowoczesne
zabawki i pomoce dydaktyczne, gdzie dziecko będzie czuło się bezpieczne
i radosne.

CO JEST DLA NAS PRIORYTETEM?

WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWANA KADRA

Każdą grupą opiekują sie dwóch nauczycieli w tym jedna anglojęzyczny mówiący do dzieci    po angielsku przez cały dzień.

Dobór odpowiednich wychowawców to priorytetowa kwestia w organizacji przedszkola. Miejsce tworzą ludzie. To od nich zależy uśmiech dziecka i jego bezpieczeństwo. Kadrę pedagogiczną Lalibu tworzy zespół  nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym ,absolwentów kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna realizujących program dydaktyczny wychowania przedszkolnego.. Wielu z nich posiada także  dyplomy studiów podyplomowych z innych dziedzin.
Nasi nauczyciele anglojęzyczni posiadają odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego
i jednocześnie do nauczania wychowania przedszkolnego.

Pani w przedszkolu jest dla  dziecka oparciem i zastępuje nas rodziców
podczas nieobecności związanej z naszą pracą. Oczywiste się wydaje,
iż chcielibyśmy aby ta osoba była miła, uprzejma, odpowiedzialna,
opiekuńcza, a zarazem stanowcza i energiczna, wiemy ile energii mają
nasze dzieci. Oprócz tych wszystkich cech chcielibyśmy, aby nasze dziecko
rozwijało się harmonijnie oraz zdobywało nowe umiejętności. Jedynie
dobrze przygotowany pedagog potrafi sprostać tym wszystkim wyzwaniom.

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom ciepłej atmosfery, poczucia
bezpieczeństwa i stabilności. Dlatego stawiamy wysokie wymagania naszej
kadrze i oczekujemy, że nauczyciele przedszkola Lalibu zainspirują dzieci
swoim entuzjazmem, wykażą dużą energię, kreatywność,
otwartość i zaangażowanie.

Chcemy uczyć i bawić, bo dzieci uczą się poprzez zabawę. Chcemy,
aby każde z dzieci miało okazję do kontaktu z nauczycielem, a te spośród
nich które się zgubią lub zdekoncentrują były wspierane przez nauczyciela,
dlatego we wszystkich zajęciach i zabawach dydaktycznych pomaga im
wychowawca. Nie prowadzimy zajęć w których nie biorą udziału
wychowawcy. Kontakt z ulubioną Panią, której dzieci ufają powoduje iż
czują się bezpiecznie i mogą skupić się na nauce.

WŁAŚCIWY SPOSÓB ROZWOJU
W obecnym systemie edukacyjnym powszechne jest dążenie
do wyłożenia jak największej ilości materiału rozwój pozostałych
aspektów fizycznych, emocjonalnych, społecznych pozostawiając
rodzicom. Łatwo jest placówkom dydaktycznym skupić się na tym aspekcie
pomijając pozostałe.

Mamy odwagę, aby wszystkie te aspekty połączyć. W naszym przedszkolu
program nauczania wymusza pracę zespołową nad rozwiązywaniem zadań
co powoduje rozwój umiejętności społecznych. Mówimy do dzieci o faktach
i uczuciach nie oceniając ich, rozwijając w nich świadomość własnych
emocji i umiejętność ich asertywnego wyrażania.

Jedynym skutecznym oraz najbardziej naturalnym ze względu na wiek
dziecka sposobem jego nauki jest ścisła integracja wszystkich zajęć
w jednym programie i płynne w ciągu dnia przechodzenie od słuchania
bajki, do krótkiej zabawy rytmicznej, malowania, gry na instrumencie,
gimnastyki, krótkiego odpoczynku, rozmowy po angielsku, kończąc
na zabawie wolnej. Przy czym nauczyciel w zależności od stopnia
aktywności dziecka może je aranżować dowolnie, optymalnie z punktu
widzenia procesu kształcenia. Tak prowadzone, nieszatkowane
i w większości realizowane przez ukochaną Panią czasem z pomocą
kogoś przez nią wprowadzonego, zajęcia powodują, iż dzieci uczą
się chętnie, czują się bezpiecznie, są w znanej własnej grupie i w swojej
dobrze znanej sali.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WYCHOWAWCAMI A RODZICAMI
Współpraca pomiędzy wychowawcą, rodzicami a psychologiem pozwala na to,
aby czuwać nad dzieckiem i opiekować się nim harmonijnie niezależnie
od tego czy aktualnie przebywa w przedszkolu czy w domu. Pani powinna
znać obyczaje dziecka, jego plusy i minusy i reagować na nie,
tak jak by sobie tego życzyli rodzice.
Rodzice powinni wiedzieć jak ich dziecko rozwija się i funkcjonuje w grupie
i współpracować z wychowawcą w celu rozwijania jego umiejętności w tej
dziedzinie. Wszyscy razem powinni opracować strategię działań w przypadku,
gdy coś wymaga udoskonalenia lub poprawy.

Naszym pragnieniem jest zaprosić Państwa do naszej placówki,
którą tworzymy w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju dziecka
realizowaną przy pomocy doświadczonych pedagogów przy Państwa
aktywnym współudziale. Mamy nadzieję, iż nasza wymarzona placówka
stanie się także dla Państwa dzieci spełnieniem ich marzeń.


Kochamy nasze dzieci takimi jakie są
Stwarzamy warunki do wszechstronnego ich rozwoju, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz realizacji zadań statutowych.W swoich działaniach kierujemy sie troską o bezpieczeństwo, rozwój i zdrowie dziecka.


Stwarzamy warunki sprzyjające harmonijnemu , wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz zaspokajania i ch potrzeb, radzenie sobie z porażką i przeżywanie sukcesu .Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

 • Wspólnie podejmujemy działania wychowawcze mające na celu:
  - rozwijanie u dziecka dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwaniu prawdy i dobra
  - rozwijanie takich cech jak :uczciwość, życzliwość, obowiązkowość, szacunek dla pracy, szacunek dla drugiego człowieka, samodzielność, umiejętność współdziałania i działania na rzecz innych
  -Kreowanie postaw aktywnych , twórczych , wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Dążymy do tego aby nasz Wychowanek
  - był ciekawy świata
  - posiadał poczucie własnej wartości i wiarę we własna skuteczność
  - posiadał podstawy wiedzy z różnych dziedzin
  - interesował sie otaczającym go światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
  - znał swoje prawa i obowiązki
  - chętnie podejmował nowe zadania
  - posiadał umiejętność szybkiego zapamiętywania i kojarzenia
  - potrafił odpoczywać i relaksować sie
  - lubił teatr, sztukę , muzykę