najczęściej zadawane pytania

Ilu nauczycieli przypada na grupę dzieci?
Grupy dzieci licza około 17 dzieci. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli prze cały dzień.

W jakich godzinach czynne jest przedszkole? Przedszkole  czynne jest od godziny 7.15 rano do godziny 17.30 przez 12 miesięcy w roku.

Jak  wygląda żywienie dzieci w Lalibu ?
Lalibu współpracuje z firmą cateringową specjalizującą się w zywieniu placówek przedszkolnych i żłobków . Jadłospis przygotowywany jest przez dietetyka z uwzględnieniem bilansu kalorycznego oraz wartości odżywczych. Posiłki nie są limitowane.

Co, jeśli dziecko jest alergikiem?
Obowiązkiem rodzica jest podanie wszelkich informacji o alergiach dziecka Takie dane przechowywane są w bazie danych, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których opiekunowie muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym.
Jeżeli Dziecko cierpi na alergię pokarmową, Rodzice zobowiązani są dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w Karcie przyjęcia dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z Rodzicami przy zawarciu Umowy. Na podstawie specyfikacji lekarskiej firma cateringowa dostarcza posiłki z uwzględnieniem specjalnej diety..

Czy w Przedszkolu dzieciom podawane są leki?
W LALIBU  nie podajemy dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanowią leki, które muszą być stosowane w chorobach przewlekłych (np. astma, cukrzyca).

Co dzieje się w kryzysowych sytuacjach?
W razie sytuacji nagłych pierwsza pomoc dziecku zostanie udzielona przez naszych opiekunów odpowiednio do tego przeszkolonych. Jeśli zaistnieje potrzeba, natychmiastowo wzywamy służby medyczne i informujemy rodziców.

Czy można przyprowadzić chore dziecko do LALIBU ?

Zgodnie z naszym regulaminem, do LALIBU nie można przyprowadzać dzieci z oznakami choroby.

Jaki jest przedział wiekowy dzieci przyjmowanych do LALIBU?

Przyjmujemy dzieci od 2 do 5 lat. 

Czy dziecko można przyprowadzać  do przedszkola tylko na kilka godzin tygodniowo?
Tak, istnieje możliwość uczestnictwa dzieci  w zajęciach na tzw karnety adaptacyjne. Cena karnetu to 200,-pln i obejmuje 20 godzin pobytu w przedszkolu, do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.Oferta ta jest dostępna w zalezności od ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

W jaki sposób przekazywane będą informacje na temat przebiegu dnia dziecka oraz jego aktywności?
Informacje o Dziecku przekazywane są bezpośrednio  lub pośrednio (drogą mailową lub telefoniczną).Rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy.

Informacje zbiorcze o postępach dziecka przekazywane są rodzicom podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą oraz w arkuszach przekazywanym rodzicom dwa razy do roku – po pierwszym i drugim semestrze.

Informacje o postępach w rozwoju gromadzone są przez Przedszkole w dokumentacji personalnej dziecka.
Plan zajęć na dany miesiąc wywieszany jest na tablicy informacyjnej. Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej  Przedszkola jak również w AKTUALNOŚCIACH.

Czy i w jaki sposób organizowane są wycieczki lub wyjścia dzieci poza teren placówki?
Dzieci będą zabierane na zaplanowane wycieczki tylko po uprzedniej konsultacji z rodzicami i za ich pisemną zgodą. Codzienne spacery i krótkie wycieczki nie wymagają takiej zgody.

W jaki sposób uiszczana jest opłata za czesne i posiłki w LALIBU ?
Na początku każdego miesiąca rodzicom wystawiane jest rozliczenie płatne przelewem do 5 każdego miesiąca, przez 12 miesięcy w roku.

Co dziecko powinno przynieść do Lalibu ?
Do przedszkola Dziecko powinno przynieść: obuwie na zmianę , ubranko na przebranie w razie „awarii”, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny.

Czy placówka wpisana jest do Ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli?
Tak, przedszkole LALIBU  działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto i Gminę Rzgów o numerze B.F.4430.1.2012